L’ APMA, es a dir, l’ Associació de Pares i Mares d’ Alumnes de l’ Escola Serena Vall es una associació sense ànim de lucre, que vetlla per la millora de la educació, dels serveis, de les instal·lacions, etc. de la nostre escola.

 

És una plataforma que serveix per recollir i transmetre les opinions i les reflexions dels pares i de les mares dels fills del nostre centre.

 

Addicionalment, L’APMA participa en la presa de decisions principals que afecten a la nostre escola, mitjançant un representat en el Consell Escolar del nostre Centre.

 

També fem una funció divulgativa, difonent el missatges i les informacions mes rellevants que afectin als nostres fills.

 

Som els organitzadors de diferents i variades activitats extraescolars, i participem activament en la organització de festes culturals i/o lúdiques en el nostre centre.

 

L’ APMA de l’ Escola Serena Vall esta reconeguda legalment en el registre d’ associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.