En aquesta pàgina trobareu la normativa del menjador d’aquest curs i els menús de cada trimestre

Els preus aprovats al Consell Escolar per al curs 2018-19 són els següents:

·         FIX: 6,20€

·         ESPORÀDIC: 6,80€

Confirmacio menjador 20192020